Charming Topsites

   You are here: Home page > Stats - Amateur and Sexy Babes Forum

  MENU

  ADVERTISEMENTS

*** SITE OF THE MOMENT ***Amateur and Sexy Babes Forum


Amateur and Sexy Babes Forum

Info


Username: asbf
Description: New forum -- Feel free to post, Your comments and suggestions are welcome
URL: http://amateursbf.skn1.com
Category: Forum
Member Since: 2016-05-02

Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 5
3/5

Reviews


2017-04-09 12:54:36
What's it take to become a sublime exopendur of prose like yourself? http://olqjvm.com [url=http://oxdpnh.com]oxdpnh[/url] [link=http://pvvtyvkudug.com]pvvtyvkudug[/link]

2017-04-01 07:52:43
அவர்களுக்கு 4 திருமணம் செய்ய அனுமதியிருந்தாலும் தற்காலத்தில் முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும் போது வேறு திருமணம் செய்வதாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் நம் ஆட்கள் மனைவி என்று ஒருவரை வீட்டில் வைத்துக்கொண்டு எத்தனை வைப்பாட்டிகளை வைத்துக் àÂà•Ã Â¯Â†Ã Â®Â¾Ã Â®Â£Ã Â¯ÂÃ Â®ÂŸÃ Â®Â¿Ã Â®Â°® Â¯ÂÃ Â®Â•Ã Â¯ÂÃ®•à®¿à®±à®¾à®°à¯à®•à®³à¯. சாதாரண ஆளிலிருந்து பெரிய தலைவர்கள் வரை அதுவும் குறிப்பாக காவி அணிந்த பெரியவர்கள் வரை எத்தனை பெண்களை சைடில் வைத்திருக்கிறார்கள். உங்கள் பாலிசியும் சொசைட்டியும்….தூ

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 252.6 1,899.2 3.0 3.3 0.0 0.0
Today 256 1,800 3 3 0 0
Yesterday 244 1,643 5 5 0 0
June 22 234 2,063 3 3 0 0
June 21 219 1,566 1 1 0 0
June 20 227 1,688 2 2 0 0
June 19 243 1,958 4 4 0 0
June 18 258 1,974 0 0 0 0
June 17 279 2,680 5 5 0 0
June 16 137 877 1 2 0 0
June 15 429 2,743 6 8 0 0
Highest 1,162 6,591 14 15 33 33
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 2,902.2 22,887.6 27.6 29.7 2.1 2.1
This Week 1,423 10,718 18 18 0 0
Last Week 2,035 15,047 17 21 1 1
Week 23 2,805 21,312 35 37 4 4
Week 22 3,134 22,790 25 31 1 1
Week 21 3,279 25,451 28 29 3 3
Week 20 3,169 23,394 24 24 4 4
Week 19 2,815 24,234 40 43 6 6
Week 18 3,188 25,808 33 36 2 2
Week 17 2,985 23,768 19 20 0 0
Week 16 4,189 36,354 37 38 0 0
Highest 4,571 37,867 52 56 174 184
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 9,376.2 81,165.8 94.8 106.4 68.9 73.6
This Month 8,014 59,853 83 92 5 5
Last Month 13,834 108,901 137 147 16 16
April 17 15,938 124,729 130 133 0 0
March 17 0 0 0 0 0 0
February 17 14,671 125,622 153 161 1 1
January 17 7,927 83,632 87 94 33 33
December 16 6,105 51,571 78 123 59 61
November 16 8,360 69,449 70 78 82 85
October 16 8,740 78,454 83 99 144 154
September 16 10,173 109,447 127 137 349 381
Highest 15,938 125,622 153 161 537 567
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 142,567 1,199,489 1,486 1,618 2,496 2,680
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1

PARTNERS

LOLITAS CITYCharming Topsites - 2016 - All rights reserved.